Skip to content

Skovhistorisk Selskab er en landsdækkende forening, der har til formål at fremme interessen for skovenes historie i videste forstand.

Selskabet blev stiftet i 1953 og arbejder for sit formål ved bl.a. at opmuntre til skovhistorisk forskning, gennem samarbejde med og støtte til Det Grønne Museum, ved møder og ekskursioner og ved at udgive og formidle skovhistorisk litteratur.

Selskabet har en bestyrelse på 7 medlemmer og pt. 3 suppleanter. Valgperioden er tre år og valg finder sted på den årlige generalforsamling i tilknytning til forårsekskursionen.

Selskabet havde pr. 1. august 2018 ca. 225 medlemmer.

Skovhistorisk Selskabs logo er Danmarks ældste træ, den mindst 1200 år gamle Kongeeg ved Jægerspris, tegnet af kunstneren Ingeborg Frederiksen.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Back To Top