skip to Main Content

Skovhistorisk Selskab

– en landsdækkende forening, der har til formål at fremme interessen for skovenes historie i videste forstand.

Aktuelt

  • AFLYST Ekskursionen i foråret 2020 skulle have været en to-dages tur til Tolne Skov og Skagen Klitplantage mv. i dagene 25. og 26. april. Desværre betyder corona-situationen, at bestyrelsen har fundet det nødvendigt at aflyse turen. Da Selskabets årlige generalforsamling skulle have været afholdt på turen, vil den blive udsat til efterårsekskursionen jf. nedenfor.
  •  Ekskursionen i efteråret 2020 vil forhåbentlig kunne gennemføres. Den vil finde sted lørdag d. 19. september og gå til Jægerspris Skovdistrikt.
  • Selskabets seneste udgivelse “Et statsskovbrug under forvandling. Skovrider på Feldborg 1983-2006” af Jens Christian Briand Petersen kan købes ved at bestille på Det Grønne Museums hjemmeside https://www.gl-estrup.dk/da/shop/.
  • Formodes at blive aflyst: Der afholdes nordisk skovhistorisk konference i Stockholm d. 26. – 28. marts 2020, hvor alle interesserede kan deltage. Nærmere oplysninger om konferencen fås hos Selskabets formand Helle Serup på mailadressen hs@dgmuseum.dk

Skovhistorie

Skovhistorie er fortællingen om skovenes og den øvrige danske naturs udvikling og benyttelse gennem årtusinderne. Fra istidens afslutning og træernes indvandring over kulturlandskabets opståen og skovbrugets fremkomst til nutidens flersidede udnyttelse og beskyttelse af skovene.

Bliv medlem

  • deltag i spændende skovhistoriske ekskursioner
  • modtag den nyeste ”Skovens Folk fortæller”
  • bliv holdt orienteret om skovhistoriske arrangementer og udgivelser

For et årligt kontingent på 250 kr.

Ekskursioner

Der afholdes årligt to ekskursioner, en i foråret og en i efteråret, vekslende mellem Øst- og Vestdanmark. På ekskursionerne besøges skovejendomme og andre steder med relevans for den lokale skovhistorie, og de er altid ledet af gode lokale kræfter.

Back To Top