skip to Main Content

Skovhistorisk Selskab

– en landsdækkende forening, der har til formål at fremme interessen for skovenes historie i videste forstand.

Aktuelt

  • Ekskursionen i foråret 2020 er en to-dages tur, der finder sted d. 25. og 26. april. Den første dag skal vi besøge Tolne Skov mellem Frederikshavn og Hjørring. Den anden dag skal vi besøge Råbjerg Mile, Skagen Klitplantage og Hulsig Hede
  • Selskabets seneste udgivelse “Et statsskovbrug under forvandling. Skovrider på Feldborg 1983-2006” af Jens Christian Briand Petersen kan købes ved at bestille på Det Grønne Museums hjemmeside https://www.gl-estrup.dk/da/shop/.
  • Der afholdes nordisk skovhistorisk konference i Stockholm d. 26. – 28. marts 2020, hvor alle interesserede kan deltage. Nærmere oplysninger om konferencen fås hos Selskabets formand Helle Serup på mailadressen hs@dgmuseum.dk

Skovhistorie

Skovhistorie er fortællingen om skovenes og den øvrige danske naturs udvikling og benyttelse gennem årtusinderne. Fra istidens afslutning og træernes indvandring over kulturlandskabets opståen og skovbrugets fremkomst til nutidens flersidede udnyttelse og beskyttelse af skovene.

Bliv medlem

  • deltag i spændende skovhistoriske ekskursioner
  • modtag den nyeste ”Skovens Folk fortæller”
  • bliv holdt orienteret om skovhistoriske arrangementer og udgivelser

For et årligt kontingent på 250 kr.

Ekskursioner

Der afholdes årligt to ekskursioner, en i foråret og en i efteråret, vekslende mellem Øst- og Vestdanmark. På ekskursionerne besøges skovejendomme og andre steder med relevans for den lokale skovhistorie, og de er altid ledet af gode lokale kræfter.

Back To Top