skip to Main Content

Skovhistorisk Selskab

– en landsdækkende forening, der har til formål at fremme interessen for skovenes historie i videste forstand.

Aktuelt

  • Medlemmerne af Skovhistorisk Selskab er inviteret til at deltage i en ekskursion til Gribskov, der finder sted lørdag d. 20. august 2022. Ekskursionen arrangeres af Dendrologisk Forening. Se nærmere om program og tilmelding ved at klikke på teksten efter kolon: ekskursion Gribskov 2022
  • Selskabets efterårsekskursion 2022 vil finde sted lørdag d. 24. september og gå til Bjergsted Skov ved Jyderup. Der er nu til medlemmerne udsendt en invitation hvor der er anvist flere muligheder for at læse om ekskursionsmålet. En af disse er en artikel i Dansk Skovforenings Tidsskrift, der kan læse her. Klik på teksten efter kolon: DST 1959
  • Selskabets seneste udgivelse “Et statsskovbrug under forvandling. Skovrider på Feldborg 1983-2006” af Jens Christian Briand Petersen kan købes ved at bestille på Det Grønne Museums hjemmeside https://www.gl-estrup.dk/da/shop/. Bogen kan nu også læses gratis ved at benytte linket til bogen på denne side.

Et statsskovbrug under forvandling

Hent den gratis e-bog skrevet af tidligere skovrider på Feldborg statsskovdistrikt   Jens Christian Briand Petersen.

Skovhistorie

Skovhistorie er fortællingen om skovenes og den øvrige danske naturs udvikling og benyttelse gennem årtusinderne. Fra istidens afslutning og træernes indvandring over kulturlandskabets opståen og skovbrugets fremkomst til nutidens flersidede udnyttelse og beskyttelse af skovene.

Bliv medlem

  • deltag i spændende skovhistoriske ekskursioner
  • modtag den nyeste ”Skovens Folk fortæller”
  • bliv holdt orienteret om skovhistoriske arrangementer og udgivelser

For et årligt kontingent på 250 kr.

Ekskursioner

Der afholdes årligt to ekskursioner, en i foråret og en i efteråret, vekslende mellem Øst- og Vestdanmark. På ekskursionerne besøges skovejendomme og andre steder med relevans for den lokale skovhistorie, og de er altid ledet af gode lokale kræfter.

Back To Top