skip to Main Content

Skovhistorisk Selskab

– en landsdækkende forening, der har til formål at fremme interessen for skovenes historie i videste forstand.

Aktuelt

  • Skovhistorisk Selskabs efterårsekskursion 2023 vil finde sted lørdag d. 7. oktober. Ekskursionen vil gå til Hvidkilde Skovdistrikt på Sydfyn.
  • Selskabets seneste udgivelse “Et statsskovbrug under forvandling. Skovrider på Feldborg 1983-2006” af Jens Christian Briand Petersen kan købes ved at bestille på Det Grønne Museums hjemmeside https://www.gl-estrup.dk/da/shop/. Bogen kan nu også læses gratis ved at benytte linket til bogen på denne side.

Et statsskovbrug under forvandling

Hent den gratis e-bog skrevet af tidligere skovrider på Feldborg statsskovdistrikt   Jens Christian Briand Petersen.

Skovhistorie

Skovhistorie er fortællingen om skovenes og den øvrige danske naturs udvikling og benyttelse gennem årtusinderne. Fra istidens afslutning og træernes indvandring over kulturlandskabets opståen og skovbrugets fremkomst til nutidens flersidede udnyttelse og beskyttelse af skovene.

Bliv medlem

  • deltag i spændende skovhistoriske ekskursioner
  • modtag den nyeste ”Skovens Folk fortæller”
  • bliv holdt orienteret om skovhistoriske arrangementer og udgivelser

For et årligt kontingent på 250 kr.

Ekskursioner

Der afholdes årligt to ekskursioner, en i foråret og en i efteråret, vekslende mellem Øst- og Vestdanmark. På ekskursionerne besøges skovejendomme og andre steder med relevans for den lokale skovhistorie, og de er altid ledet af gode lokale kræfter.

Back To Top