Skip to content

Selskabet samarbejder med de øvrige skovhistoriske selskaber og museer i Norden. Hvert år bliver der i et af de nordiske lande arrangeret en Nordisk Skovhistorisk Konference med faglige indlæg om skovhistoriske emner.  I 2011 blev den afholdt i det østlige Finland og den russiske del af Karelen. I 2012 arrangerede Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum bistået af Selskabet en vellykket konference i Nordsjælland. Alle medlemmer bliver indbudt til at deltage i disse konferencer.

Back To Top