Skip to content

Skovhistorisk Selskab afholder to ekskursioner om året, ofte i begyndelsen af maj og slutningen af september og så vidt muligt geografisk fordelt med en vest og en øst for Storebælt. Ekskursionerne afholdes i tæt samarbejde med en lokal vært, der har et grundigt kendskab til lokaliteten og ofte besøges steder, der ikke ellers er offentligt tilgængelige.


Afholdte ekskursioner

Skovhistorisk Selskab har gennem årene besøgt skove i hele Danmark. Takket være specielt skovtaksator Børge Larsen er der lavet illustrerede referater, fra de fleste ekskursioner helt tilbage fra selskabets oprettelse i 1953, og de kan læses her.

Afholdte ekskursioner – se grønne markører 

Se kronologisk oversigt her

Back To Top