Skovhistorisk Selskab

Skovhistorisk Selskab er en landsdækkende forening, der har til formål at fremme interessen for skovenes historie i videste forstand.

 

Aktuelt

  • Selskabets seneste udgivelse "Et statsskovbrug under forvandling. Skovrider på Feldborg 1983-2006" af Jens Christian Briand Petersen kan købes ved at bestille på Det Grønne Museums hjemmeside http://www.gl-estrup.dk/da/shop/.
  • Næste ekskursion finder sted søndag d. 30. september 2018. Den vil gå til Vemmetofte. Der udsendes invitation til Selskabets medlemmer.
  • Forårsekskursionen i 2019 vil finde sted lørdag d. 27. april, og målet vil være skovene omkring Gråsten
  • Der afholdes ikke Nordisk Skovhistorisk Konference i 2018.

 

Skovhistorie

Skovhistorie er fortællingen om skovenes og den øvrige danske naturs udvikling og benyttelse gennem årtusinderne. Fra istidens afslutning og træernes indvandring over kulturlandskabets opståen og skovbrugets fremkomst til nutidens flersidede udnyttelse og beskyttelse af skovene.

Bliv medlem

  • deltag i spændende skovhistoriske ekskursioner
  • modtag den nyeste ”Skovens Folk fortæller”
  • bliv holdt orienteret om skovhistoriske arrangementer og udgivelser.

For et årligt kontingent på 250 kr.

Arrangementer

Fra tid til anden arrangeres foredrag og konferencer med skovhistoriske emner, som regel i samarbejde med Det Grønne Museum og andre foreninger. Alle medlemmer bliver indbudt til disse arrangementer.