Skovhistorisk Selskab

Skovhistorisk Selskab er en landsdækkende forening, der har til formål at fremme interessen for skovenes historie i videste forstand.

 

Aktuelt

  • Selskabets seneste udgivelse "Et statsskovbrug under forvandling. Skovrider på Feldborg 1983-2006" af Jens Christian Briand Petersen kan købes ved at bestille på Det Grønne Museums hjemmeside http://www.gl-estrup.dk/da/shop/.
  • Næste ekskursion finder sted den 7. oktober 2017. Destinationen er endnu ukendt, men oplysninger herom kommer snarest.
  • Der afholdes ikke Nordisk Skovhistorisk Konference i 2017.
  • Få nyhedsbrevet, som kommer med skiftende interval, ved at sende en mail til kontakt@skovhistorie.dk med teksten: tilmeld nyhedsbrev.

 

Skovhistorie

Skovhistorie er fortællingen om skovenes og den øvrige danske naturs udvikling og benyttelse gennem årtusinderne. Fra istidens afslutning og træernes indvandring over kulturlandskabets opståen og skovbrugets fremkomst til nutidens flersidede udnyttelse og beskyttelse af skovene.

Bliv medlem

  • deltag i spændende skovhistoriske ekskursioner
  • modtag den nyeste ”Skovens Folk fortæller”
  • bliv holdt orienteret om skovhistoriske arrangementer og udgivelser.

For et årligt kontingent på 250 kr.

Arrangementer

Fra tid til anden arrangeres foredrag og konferencer med skovhistoriske emner, som regel i samarbejde med Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum og andre foreninger. Alle medlemmer bliver indbudt til disse arrangementer.