Skovhistorisk Selskab

Skovhistorisk Selskab er en landsdækkende forening, der har til formål at fremme interessen for skovenes historie i videste forstand.

 

Aktuelt

  • Skovens Folk Fortæller IV, Et liv i skoven af tidl. skovfoged Børge Rasmussen og bogen For skoven - en skovriders tilbageblik af H. Staun kan købes ved henvendelse til serup@jagtskov.dk.
  • Næste ekskursion finder sted den 21. maj 2016 og går til Holstenshuus ved Fåborg.
  • Den næste Nordiske Skovhistoriske Konference går til Rovaniemi i Lapland, Finland 31/8-4/9 2016. Selskabets medlemmer er meget velkomne. For mere info, kontakt serup@jagtskov.dk.
  • Få nyhedsbrevet, som kommer med skiftende interval, ved at sende en mail til kontakt@skovhistorie.dk med teksten: tilmeld nyhedsbrev.

 

Skovhistorie

Skovhistorie er fortællingen om skovenes og den øvrige danske naturs udvikling og benyttelse gennem årtusinderne. Fra istidens afslutning og træernes indvandring over kulturlandskabets opståen og skovbrugets fremkomst til nutidens flersidede udnyttelse og beskyttelse af skovene.

Bliv medlem

  • deltag i spændende skovhistoriske ekskursioner
  • modtag den nyeste ”Skovens Folk fortæller”
  • bliv holdt orienteret om skovhistoriske arrangementer og udgivelser.

For et årligt kontingent på 250 kr.

Arrangementer

Fra tid til anden arrangeres foredrag og konferencer med skovhistoriske emner, som regel i samarbejde med Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum og andre foreninger. Alle medlemmer bliver indbudt til disse arrangementer.